Tema

Farger

Kommentarer

  • holtmi

    Jeg kan ikke få sagt hvor mye det irriterer meg at denne er i flash….når den ikke behøver det…

  • Carl Mathisen

    Ser ikke det store problemet med Flash-bruken her. Dessuten er Flash-situasjonen slik i dag at prosentandelen som har en gammel nettleser som ikke har støtte for de små animasjonsdetaljene i JavaScript, er større enn prosentandelen som ikke har Flash.

    Hvis man ser på det fra et usability-synspunkt – for svaksynte – ville jeg heller ha fokusert på å få hovedmenyen til å fungere. Ser ut som Flash-bruken her er begrenset til en aktivitets-ticker.