Stil

Farger

Kommentarer

  • http://www.fireisland.no Anders-Meyer Eldøy

    Litt uoversikteleg eigentleg er mitt førsteinntrykk. Men eg likar å sjå «nyvinningar», ute til høgre har dei lagt til «flytande» boksar som tilpassar seg skjermen din. Td. på 24″ på kontoret får eg opp 3 ekstra boksar i bredda.

    Men eg saknar litt meir påverknad på innhaldet, hadde vore fint å kunne tilpasse dei til sitt behov – typisk «min side» tankegong. Skjønar ikkje at fleire nettaviser ikkje har heve seg på «personleg startside»-bølgja enda!?