Kommentarer

  • http://www.fireisland.no Anders-Meyer Eldøy

    Det beste med denne nettsida tykkjer eg er korleis dei har strukturert innhaldet. Alt dreier seg om kva bebhov du ynskjer å dekke. På den måten får klarar kommunikasjon mot dei ulike kundane sine behov. Til dømes er det forskjellig informasjon som skal presenterast til kundar som ynskjer å «selge mer» og kundar som ynskjer å «redusere kostnader».

    Også er vel slab-serif enda litt «trendy» å sjå på innan webdesign?