Kommentarer

  • http://www.miaholte.com holtmi

    Denne siden vil jeg faktisk anbefale alle å gå inn på! Det inspirerer faktisk!

    Og har dere merket at selv om de største politiske partiene har bommet veldig på nett så dukker det opp mange andre sider i forbindelse med valget som er langt bedre?

    Hm…