Kommentarer

  • http://www.unbornchikken.com Espen

    Førre utgåve av deira sider var overlessa av unyttig informasjon og brukersidene var lite brukervennlege. Som bruker av One Call i lengre tid er eg veldig nøgd med ansiktsløftinga, både på sida generelt og på brukarsidene.