Kommentarer

  • http://twitter.com/kennethdreyer Kenneth Dreyer

    Ligger nok ikke ann til å få en designpris, men synes allikevel nettsiden er bra og at den snakker til målgruppen sin, som jeg vil tro er veldig corporate.