Kommentarer

  • http://www.miaholte.com Mia Holte

    Jeg savner bedre lenkeeffekter, de er nesten fraværende.

    Dessuten syns jeg det er litt tett typografi.
    Men jeg syns «slideshow» boksen i toppen fungerer ganske godt som en lett innføring til resten av siden.

  • http://www.gummisig.com gummisig

    I like this one, brave layout 😉