Kommentarer

  • http://twitter.com/lassekvaal Lasse Kvaal

    Siden ser i of for seg flott ut, men den knekker skikkelig når man beveger seg opp på oppløsninger som f.eks 2560px wide. iMac 27, retina etc.

  • http://twitter.com/lassekvaal Lasse Kvaal

    Siden ser i of for seg flott ut, men den knekker skikkelig når man beveger seg opp på oppløsninger som f.eks 2560px wide. iMac 27, retina etc.