Kommentarer

  • http://twitter.com/miaholte miaholte

    Innholdsstrategien/arkitekturen får strykkarakter, her er det mange undersider og navigeringer som må ryddes opp i. Men designmessig syns jeg det er veldig stramt og fint! Godt jobba! 🙂

  • miaholte

    Innholdsstrategien/arkitekturen får strykkarakter, her er det mange undersider og navigeringer som må ryddes opp i. Men designmessig syns jeg det er veldig stramt og fint! Godt jobba! 🙂