Kommentarer

  • janP

    God tanke med forenklet design: store tydelige felt med klar info. Likevel bør det ryddes opp. Boksene er plassert rotete og gir et amatørmessig inntrykk.