Om webdesignmagasinet

Webdesignmagasinet ønsker å ta vare på, vise frem og hylle bra webdesign i Norge.

For webdesign kunder

Det er vanskelig å få oversikten over norsk webdesign, spesielt for kundene. Det stor forskjell mellom de beste og verste webbyråene i Norge, og vi håper at Webdesignmagasinet kan hjelpe kundene om å få et mer bevisst forhold til webdesign.

For webdesignere

Mange designere er innom  internasjonale webdesignmagasiner daglig, vi har alltid savnet at alle impulsene må komme fra utlandet. Webdesignmagasinet ønsker å samle webdesignbransjen og vise at man kan finne mye bra inspirasjon fra det norske webdesignmiljøet.

Du kan bidra

Vi oppfordrer byråer og andre utøvere om å nominerer sine egne og andres webdesign. Dette frigir tid vi kan bruke på å videreutvikle Webdesignmagasinet. Vi har mange ideer og nye funksjoner vi ønsker å utvikle her. Men den tiden vi har til prosjektet brukes til å lete og finne webdesign som kan nomineres.

Ønsker du å bidra? Tips oss om webdesign her